34486940 - 026

baner2
baner3
baner4
baner5

بسیاری از اختلالات ژنتیکی قابل پیشگیری هستند

خدمات

کاریوتایپ - آنالیز کروموزومها در بررسی نابارور

کاریوتایپ

آنالیز کروموزومها در بررسی ناباروری، سقط مکرر، نقائص ذهنی، جسمی و … کاربرد دارد.

غربالگری ناقلی - بررسی وجود وضعیت ناقلی در بیش از ١٠٠ بیماری ژنتیکی

غربالگری ناقلی

بررسی وجود وضعیت ناقلی در بیش از 100 بیماری ژنتیکی

غربالگری - مادران باردار و یا نوزادان پرخطر

غربالگری

روشی برای یافتن مادران باردار و یا نوزادان پرخطر که انجام آن به همه توصیه می شود

بیماری های متابولیک

بیماری های متابولیک

اختلال در سوخت و ساز مواد شیمیایی غالبا در اثر نقائص ژنتیکی بوجود می آید.

بررسی ژنتیکی ناشنوایی

ناشنوایی

بررسی ژنتیکی ناشنوایی در خانواده های دارای فرد مبتلا جهت جلوگیری از تکرار الزامی است.

بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی

بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی

اختلالات ژنتیکی کروموزومی یا تک ژنی، از مهمترین علل تولد کودکان کم توان ذهنی است.

بیماری های عفونی جنسی

بیماری های عفونی منتقل شونده از طرق جنسی

زخم، زگیل، ترشحات غیر عادی و … از علائم این بیماری ها و حاملگی خارج رحمی و نازایی از عوارض آنهاست.

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک

مشاوره ازدواج، بارداری و سقط مکرر، عقب ماندگی، اختلالات جنسی، تعیین هویت و …

بررسی احتمال ابتلای جنین به بیماریهای کروموزومی

Cell Free Fetal DNA

بررسی احتمال ابتلای جنین به بیماریهای کروموزومی بوسیله آنالیز DNA جنینی خون مادر

آمینوسنتز کشیدن مایع دور جنین

آمنیوسنتز

آمینوسنتز کشیدن مایع دور جنین جهت بررسی بیماری های ژنتیکی پیش از تولد است.

اختلالات ژنتیکی - سقط و ناباروری

سقط و ناباروری

اختلالات ژنتیکی، از علل سقط مکرر و ناباروری و در تعیین مسیر درمان کمک کننده است.

تعیین هوّیت تأیید رابطه با فرزند

اُبوّت

تعیین هوّیت غالبا به منظور تأیید رابطه با فرزند ( اُبوّت) انجام می گیرد.

بررسی ژنتیکی سرطانها و بیماریهای خونی

بررسی ژنتیکی سرطانها و بیماریهای خونی

بررسی ژنتیکی در پیشگیری از بروز سرطان و تعیین مسیر درمان نقش بسزایی دارذ.

آزمایشات پیش از ازدواج

آزمایشات پیش از ازدواج

مشاوره ژنتیک برای همه زوجها الزامی است و گاهی آزمایشات تخصصی و ژنتیکی نیز توصیه می گردد.

آزمایشگاه ژنتیک