34486940 - 026
  • برگزاری ورک شاپ های تخصصی در کنگره های متعدد زنان زایمان و نازایی
  • برگزاری کلاس های آمادگی جهت شرکت در آزمون دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی با نتایج درخشان
  • برگزاری ورک شاپ های دانش افزایی جهت پزشکان
  • برگزاری ورک شاپ های دانش افزایی جهت دانش آموختگان رشته مامایی
  • برگزاری جلسات دانش افزایی جهت زوج های جوان در شرف ازدواج و مادران باردار

 

 

 

> آموزش ژنتیک