34486940 - 026
ضرورت انجام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج

ضرورت انجام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج

امروزه مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج به اقدامی بسیار ضروری و لازم مبدل شده است. مشاوره ژنتیک و در صورت تشخیص مشاور، انجام آزمایشات ژنتیکی مورد لزوم از بروز بسیاری از بیماری های مادرزادی و ژنتیکی جلوگیری می کند و…

ادامه مطلب