34486940 - 026
اصلاح مولکول DNA تا سال 2017

اصلاح مولکول DNA تا سال 2017

همانطور که میدانید علوم پزشکی و به ویژه علم ژنتیک به سرعت در حال پیشرفت است و به واسطه این پیشرف مسائلی که تا چند سال پیش دور از ذهن به نظر می رسید، اکنون دستاورد های زیادی را برای…

ادامه مطلب
ضرورت انجام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج

ضرورت انجام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج

امروزه مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج به اقدامی بسیار ضروری و لازم مبدل شده است. مشاوره ژنتیک و در صورت تشخیص مشاور، انجام آزمایشات ژنتیکی مورد لزوم از بروز بسیاری از بیماری های مادرزادی و ژنتیکی جلوگیری می کند و…

ادامه مطلب