آزمایش تعیین هویت (ابوت)

آزمایش تعیین هویت (ابوت) چیست؟

آزمایش تعیین هویت DNA غالبا به منظور تایید رابطه والد-فرزندی انجام می شود. در این آزمایش میزان مطابقت چندین مارکر ژنتیکی (توالی های ویژه ای از DNA) بر روی نمونه کودک و والد مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد. این مارکرها توالی های تکرار شونده ای از DNA ژنومی هستند که تعداد آنها در افراد مختلف متفاوت و منحصر بفرد می باشد.

DNA هر فرد یک اثر انگشت ژنتیکی منحصر بفرد است که از ژن های فرد تشکیل شده است. همه ما DNA خود را از والدین بیولوژیک خود، نیمی از پدر و نیمی از مادر، به ارث می بریم و با هر یک از آنها در 50% از مارکرهای ژنتیکی یکسان می باشیم. با مقایسه این مارکرهای ژنتیکی می توان رابطه والد-فرزندی را تعیین نمود. با توجه به حساسیت این آزمایش، توصیه به انجام آن در یک آزمایشگاه معتبر برای رسیدن به یک نتیجه مطمئن می شود.

چه نمونه ای برای انجام آزمایش تعیین ابوت (پدر بودگی) مورد نیاز است؟

ماده ژنتیکی DNA در بیشتر سلول های بدن وجود دارد، و انواعی از نمونه ها می توان برای انجام این آزمایش استفاده کرد. سلول هایی که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می گیرند، سلول های خونی (نمونه خون) و سلول های داخل دهان (نمونه گیری از سلول های داخل دهان در نواحی گونه با استفاده از سواپ استریل) می باشند.

آیا قبل از تولد نوزاد، می توان این آزمایش را انجام داد؟

بله، با انجام دو آزمایش مختلف می توان آزمایش تعیین هویت را بر روی جنین انجام داد. یکی از آزمایش ها، با نمونه گیری از پرزهای جفتی (CVS) و در هفته های 11 تا 13 بارداری انجام می شود و دیگری با انجام آمنیوسنتز و در هفته های 15 تا 20 قابل انجام می باشد.

دقت این آزمایش برای تعیین ابوت چقدر است؟

این آزمایش دقیق ترین آزمایش DNA موجود است. بر اساس نتیجه این آزمایش می توان با دقت 99.9%، رابطه والد-فرزندی را تایید و با دقت 100% این رابطه را رد کرد.

از دیگر کاربردهای آزمایش تعیین هویت، علاوه بر تعیین رابطه والد-فرزندی، موارد زیر می باشند:

  • تعیین هویت مجرمین
  • تعیین هویت افراد گم شده
  • تعیین هویت جسد (در حوادثی مثل آتش سوزی، زلزله، تصادفات جاده ای و …)