دکتر شهرام سواد

دکتر شهرام سواد

دکتر شهرام سواد در سال 1380 مدرک دکترای حرفه ای خود را به اتمام رساند. وی در سال 2006 گواهینامه تاییدیه مهارت پزشکی از کشور آمریکا (ECFMG Certification) را اخذ نمود. در سال ۱۳۹۱ ایشان موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

در طی سالهای گذشته ایشان مطالعات متعددی در زمینه بیماری های ژنتیکی و تشخیص پیش از تولد داشته و ماحصل این تحقیقات را در چندین مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند. فعالیت های آموزشی ایشان منتج به ورود ده ها نفر از دانشجویان به مقطع دکترای تخصصی در دانشگاههای معتبر وزارت بهداشت در رشته های ژنتیک پزشکی، بیوتکنولوژی، ایمونولوژی، پزشکی مولکولی و شده است.

از خدمات ارزنده ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • راه اندازی آزمایش غربالگری غیرتهاجمی با دقت بسیار بالا پیش از تولد (NIPT ) (سل فری DNA) و انجام بیشترین تعداد در خاورمیانه (110 هزار نمونه)

 • راه اندازی آزمایش مخصوص ازدواج فامیلی براساس ژنوم ایرانی برای اولین بار در ایران (WES . ECS)

 • راه اندازی و انجام آزمایشات ژنتیک برای اولین بار در ایران خدمات (NGS)

 • گزارش بیشترین تعداد واریانت های بیماری زا و غیر بیماری زا در ازدواج های فامیلی و بیماری های ژنتیکی نهفته در خاورمیانه (ثبت در سایت وزارت بهداشت آمریکا)

 • گزارش بیشترین تعداد بیماران SMA در خاورمیانه 
 • توالی یابی کل ژنوم ویروس کرونا به روش NGS برای اولین بار در ایران توسط مسول فنی آزمایشگاه

 • راه اندازی نمونه گیری از طریق بزاق برای بررسی ابتلا به بیماری COVI-19 برای اولین بار در ایران

 • راه اندازی نمونه گیری از طریق بزاق برای تست های ژنتیکی برای اولین بار در ایران

 • راه اندازی تست های پاسخ به درمان برای سرطان هایی که به درمان های معمول جواب نمیدهند برای اولین بار در ایران

 • راه اندازی تست های ژنتیک سرطان های ارثی برای اولین بار در ایران

 • راه اندازی آزمایش ژنتیک تعیین ناقلی (Expanded Carrier Screening)  جهت بیماری های نهفته ژنتیک و انجام آزمایش توالی یابی کل ژنوم (WES) 

فعالیت های شغلی:

 • موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارس ژنوم کرج (از سال 1391 تا کنون)
 • مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه نیلو ژنوم تهران (از سال 1391 تا کنون)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در مرکز ناباروری امید (تهران) (از سال 1393 تا 1395)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در بیمارستان امام خمینی (از سال 1392 تا 1396)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در بیمارستان کمالی (از سال 1392 تا 1395)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در بیمارستان باهنر (از سال 1392 تا 1396)
 • مسئول بخش ژنتیک آزمایشگاه بیمارستان محب یاس (میرزا کوچک خان ) (از سال 1396 تا 1397)

فعالیت های پژوهشی:

 مقالات انگلیسی

Mortazavi, Seyed Reza, Marjan Nassiri-Asl, Zahra Farahani-Nick, Shahram Savad and Seyed Kamal Farzam. “PROTECTIVE EFFECTS OF FUMARIA VAILLANTII EXTRACT ON CARBON TETRACHLORIDE- INDUCED HEAPTOTOXICITY IN RATS.” (2007).

Dianatpour, Mehdi, Parvin Mehdipour, Karim Nayernia, M Mobasheri, Soudeh Ghafouri-Fard, Shahram Savad and Mohammad Hossein Modarressi. “Expression of Testis Specific Genes TSGA10, TEX101 and ODF3 in Breast Cancer.” Iranian Red Crescent medical journal (2012).

Savad, Shahram, Parvin Mehdipour, Mohammad Miryounesi, Reza Shirkoohi, Forouzandeh Fereidooni, Fatemeh Mansouri and Mohammad Hossein Modarressi. “Expression analysis of MiR-21, MiR-205, and MiR-342 in breast cancer in Iran.” Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 13 3 (2012): 873-7 .

Miryounesi, Mohammad, Karim Nayernia, Maryam Beigom Mobasheri, Mahdi Dianatpour, Richard J Oko, Shahram Savad and Mohammad Hossein Modarressi. “Evaluation of in vitro spermatogenesis system effectiveness to study genes behavior: monitoring the expression of the testis specific 10 (Tsga10) gene as a model.” Archives of Iranian medicine 17 10 (2014): 692-7 .

Hemati, Ahmad, Shahram Savad, Mohammad Beheshtian, Mohammad Hossein Modarressi and Bahram Yaghmaei. “AN X-AUTOSOME TRANSLOCATION WITH DYSMORPHIC FEATURES: A CASE REPORT.” (2014).

Mehdipour, Parvin, Firoozeh Javan, Shahram Savad, Hamid Karbassian and Morteza Atri. “Personalized evolutionary hypothesis in genomics and auxiliary lymph node through diverse subtelomeric signal profile.” Cell biology international (2015): n. pag.

Savad, Shahram, Sepideh Hamzehlou, Jila GHAFFOURIAN ABADI, Mohammad Hossein Modarressi and Shahab Noorian. “Dizygotic Twins Concordant for Down Syndrome: Implication for Establishing a National Birth Defect Registry in Iran.” Iranian journal of public health (2016).

Younesi, Sarang, Shahram Savad, Soudeh Ghafouri-Fard, Mohammad Mahdi Taheri-Amin, Pourandokht Saadati, Soudabeh Jamali, Payam Balvayeh, Saeed Delshad, Fariba Navidpour, Farzaneh Adiban, Saloomeh Amidi and Mohammad Hossein Modarressi. “First-Trimester Contingent Screening for Trisomy 21 by Fetal Nuchal Translucency and Maternal Serum Biomarkers and Maternal Blood Cell-Free DNA Testing.” Journal of Fetal Medicine 5 (2018): 139-143.

Noorian, Shahab, Bahareh Dehghan Banadaki, Arya Sotoudeh, Shahram Savad and Mohammad Hossein Modarressi. “A novel missense mutation of the HGD gene causes Alkaptonuria.” (2018).

A comprehensive overview of SMN and NAIP copy numbers in Iranian SMA patients.(2023)

مقالات فارسی

بررسی بیان miR 520d  در سرطان پستان: ﺷﻬﺮام ﺳﻮاد، پروین مهدیپور، هدی شیردست، لادن نکوهش، لیلی نکوهش، رضا شیرکوهی، وحید نکویی، محمد میریونسی، محمد حسین مدرسی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1392، دوره 71، شماره 2، صفحه های ۹۵-۹۰

جابه جایی دوطرفه متعادل کروموزوم های 18،5: گزارش موردی، شهرام سواد، نیوشا صمدائیان، رزا اعظم، وحید نیکویی، محمد حسین مدرسی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1393، دوره 72، شماره 2، صفحه های134-138

بررسی ارتباط پلی مورفیسم HLA-G*0105N با سقط مکرر در زنان دارای سابقه سقط مکرر: زینب حاجی فتحعلیا، دکتر رضا نجفی پور، دکتر محمد حسین مدرسی، دکتر شهرام سواد، دکتر زهرا رشوند، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اسفند ۱۳۹۶، دوره ۲۱، شماره ۶، صفحه های ۳۷۳۰

همایش های دکتر شهرام سواد