کرج، خیابان شهید بهشتی، بین جهانشهر و کسری، برج نگین البرز، طبقه 3، واحد 2 026-3448-6940

آیا بافت و ضخامت مو توسط ژنتیک تعیین می شود؟

به نظر می رسد عوامل ژنتیکی در تعیین بافت مو، صافی مو ، موج دار یا فرفری بودن مو همچنین ضخامت رشته های جداگانه مو نقش اساسی دارند. مطالعات نشان می دهد که ژن های مختلف بر روی بافت و ضخامت مو در افراد با نژادهای مختلف تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، تغییرات طبیعی در دو ژن ، EDAR و FGFR2 ، با اختلاف در ضخامت مو در جمعیت های آسیایی همراه است. به نظر می رسد که چندشکلی در ژن دیگری ، TCHH ، مربوط به تفاوت در بافت مو در افراد از نژاد شمال اروپا باشد. این احتمال وجود دارد که بسیاری از ژنهای اضافی در بافتهای مختلف به بافت و ضخامت مو کمک کنند.

درصورتی که نیاز به دریافت "" مشاوره ژنتیک "" در آزمایشگاه ژنتیکی پارس ژنوم دارید کافیست برروی لینک کلیک کنید و درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی داشتید کافیست با شماره 34486940 (026)  تماس حاصل فرمایید.

چندین سندرم ژنتیکی با بافت غیرمعمول مو مشخص می شود. این سندرم ها در اثر جهش در ژن هایی که در ساختار و پایداری مو نقش دارند ، از جمله ژن های مرتبط با دسموزوم ها (ساختارهای سلولی ویژه ای که سلول های مو را به هم می چسباند) ، کراتین ها (پروتئین هایی که قدرت و مقاومت رشته های مو را تأمین می کنند) و مسیرهای سیگنالینگ شیمیایی ایجاد می شوند. شامل یک مولکول به نام اسید لیزوفسفاتیدیک (LPA) ، که رشد مو را تقویت می کند.

آیا بافت و ضخامت مو توسط ژنتیک تعیین می شود؟

سندرم های ژنتیکی که منجر به تغییر بافت مو هستند عبارتند از:

هیپوتریکوز مغلوب اتوزومی (ناشی از جهش در ژن DSG4 ، LIPH یا LPAR6)

کراتودرما با موهای پشمی (ناشی از جهش در ژن JUP ، DSP ، DSC2 یا KANK2)

Monilethrix (ناشی از جهش در ژن DSG4 ، KRT81 ، KRT83 یا KRT86)

سندرم مو غیر قابل کنترل (ناشی از جهش در ژن PADI3 ، TCHH یا TGM3)

محققان حدس می زنند که ژن های مرتبط با این اختلالات احتمالاً به تغییرات طبیعی بافت و ضخامت مو نیز کمک می کنند ، اگرچه اطلاعات کمی در مورد نقش این ژن ها در موهای طبیعی شناخته شده است.

دیگر عوامل تاثیر گذار بر بافت و ضخامت مو :

عواملی غیر از ژنتیک نیز می توانند بر روی بافت و ضخامت مو تأثیر بگذارند. از جمله :

  • هورمون ها
  • داروهای خاص
  • مواد شیمیایی مانند نرم کننده مو می توانند ویژگی های موی فرد را تغییر دهند.
  • همچنین بافت و ضخامت مو نیز می تواند با افزایش سن تغییر کند.