کرج، خیابان شهید بهشتی، بین جهانشهر و کسری، برج نگین البرز، طبقه 3، واحد 2 026-3448-6940

آدرس آزمایشگاه

کرج ، خیابان شهید بهشتی ، بین جهانشهر و کسری ، برج نگین البرز ، طبقه 3 ، واحد 2

اطلاعات تماس

شماره های تماس: 026-3448-6940, 026-3421-9637, 026-3446-9654

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه 08:00 - 20:00
پنجشنبه 08:00 - 13:00