راهنمای مراجعین

راهنمای استفاده از تسهیلات بیمه ای

 ● نحوه پذیرش مراجعین با بیمۀ تامین اجتماعی :

برای انجام آزمایشات آلبینیسم، کیستیک فیبروز، تالاسمی، دوشن، فراژیل X ملکولی، کانکسین،هموفیلی و SMA لازم است نسخه بیماران توسط اداره تامین اجتماعی تایید شود.

جهت تایید نسخ مدارک پزشکی بیمار و در بعضی موارد حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نیاز :

• دو برگ کپی از صفحه اول دفترچه بیمه
• یک برگ کپی از نسخه

در صورت درخواست آزمایش تالاسمی مدارک زیر نیز اضافه می گردد:

• دو برگ کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه خانم و آقا
• دو برگ کپی از صفحه اول دفترچه بیمه خانم و آقا
• فرم شماره یک بهداشت
• آزمایشات خون شناسی زوجین (CBC و الکتروفورز) و کپی آن
• در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم سونوگرافی از جنین و کپی آن
• در صورت درخواست آزمایش مرحله اول تالاسمی و زمانی که زوجین فرزندی ندارند، نمونه خون والدین و آزمایش CBC آنان نیز مورد نیاز است.

 ● نحوه پذیرش بیماران با بیمۀ خدمات درمانی:

برای پذیرش بیماران با دفترچه خدمات درمانی لازم است درخواست آزمایش توسط متخصص زنان، اطفال، داخلی، ژنتیک یا سایر فوق تخصص‌ها در دفترچه معتبر خود فرد نوشته شده باشد. تاریخ نسخه باید مربوط به همان ماه مراجعه باشد.

انجام کلیه آزمایشات ژنتیکی با دفترچه بیمه خدمات درمانی نیاز به تایید سازمان بیمه خدمات درمانی دارد.
جهت تایید نسخ، مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نیاز:

• یک برگ کپی از نسخه
• دو برگ کپی از صفحه اول دفترچه

در صورت درخواست آزمایش تالاسمی مدارک زیر نیز اضافه می گردد :

• کپی صفحه اول دفترچه خانم و آقا
• آزمایشات خون شناسی زوجین (CBC و الکتروفورز)
• در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم  سونوگرافی از جنین و کپی آن
• در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله اول و زمانی که زوجین فرزندی ندارند نمونه خون والدین و آزمایش CBC آنان نیز مورد نیاز است.

 ● نحوه پذیرش بیماران با بیمۀ نیروهای مسلح:

برای پذیرش بیماران با نیروهای مسلح لازم است درخواست آزمایش توسط پزشک متخصص در دفترچه معتبر خود فرد نوشته شده باشد. تاریخ نسخه باید مربوط به همان ماه مراجعه باشد.

انجام کلیه آزمایشات ژنتیکی با دفترچه نیروهای مسلح نیاز به تایید سازمان بیمه نیروهای مسلح دارد.
جهت تایید نسخ مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

در صورت درخواست آزمایش تالاسمی مدارک زیر نیز اضافه می گردد:

• کپی صفحه اول دفترچه آقا
• آزمایشات خون شناسی زوجین (CBC و الکتروفورز )
• در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم  سونوگرافی از جنین  و کپی آن
• در صورت درخواست انجام آزمایش تالاسمی مرحله اول و زمانی که زوجین فرزندی ندارند، نمونه خون والدین و آزمایشCBC  آنان نیز مورد نیاز است.

راهنمای صدور مجوز سقط جنین

بررسی مدارک جهت صدور یا عدم صدور مجوز سقط جنین، توسط پزشک کارشناس پزشکی قانونی انجام می گیرد.
مدارکی که درهنگام مراجعه به پزشکی قانونی جهت دریافت مجوز سقط جنین مبتلا به ناهنجاری، باید همراه داشت:
1-    یک قطعه عکس 4×3 از هرکدام از زوجین با مهر آزمایشگاه
2-    شناسنامه ها و کارت ملی زوجین
3-    آخرین سونوگرافی
4-    نامۀ پزشک متخصص زنان جهت ختم بارداری

از آنجا که جهت صدور مجوز سقط، نیاز به کسب رضایت کتبی مادر می باشد،چنانچه مادر مبتلا به بیمارى روانی باشد در صورتی که داراى اهلیت (بالغ، عاقل، رشید) باشد رضایت کتبی از خود مادر اخذ می شود در غیر این صورت نیاز به اخذ رضایت کتبی از ولی او یا قیم قانونی یا نامه مرجع قضایی است.

سقط جنین مبتلا به اختلالات مادرزادی تنها پیش از هفته نوزدهم بارداری ممکن می باشد. ملاک سن بارداری (سن جنین) سونوگرافی می باشد. بهترین زمان سونوگرافی جهت تعیین سن حاملگی 8 تا 9 هفتگی است. در اولویت بعدى سونوگرافی هایی هستند که پس از 11 هفتگی انجام گرفته است. اگر کسی دو یا چند گزارش معتبر سونوگرافی داشته باشد که سن جنین را متفاوت گزارش کرده بودند، سونوگرافی که در نزدیک ترین زمان به 10 هفتگی انجام شده باشد، معتبرتر است.
در صورت تشخیص کارشناس پزشکی قانونی، جهت تشخیص سن یا ناهنجارى جنینی، سونوگرافی تکرار خواهد شد.

در مواردى که در سونوگرافی فقط ” NT افزایش یافته” یا ” کیستیک هیگروما” گزارش شود، خانم باردار به پزشک معالج ارجاع می گردد تا اقدامات تشخیصی قطعی (آزمایش ژنتیک و یا سونوگرافی سطح بالا) انجام شود.

تست غربالگرى (Screening Test) مثبت، تشخیص قطعی محسوب نمی شود و نشانه ریسک بالاى ابتلاى جنین به برخی ناهنجارى ها از جمله تریزومی 21 و NTDs (نقائص لوله عصبی) است و جهت تشخیص قطعی نیاز به انجام بررسی هاى تکمیلی است.

اعلام نقایص ژنتیکی بر اساس آزمایش ژنتیکی یا آنزیمی، قطعی محسوب می گردد و نیاز به تکرار نیست.

تشخیص سندرم هاى دوران باردارى مانند سندرم داون و سایر تریزومی ها (13 و 18 ) با روش سیتوژنتیک (کاریوتایپ) می باشد. در مواردى که آزمایش مثبت ارائه شده، یک Rapid Test(تست سریع) باشد لازم است با روش سیتوژنتیک (کاریوتایپ) یا حداقل با یک نوع Rapid Test دیگر تایید شود.
تبصره :در حال حاضر Rapid Test شامل انجام آزمایش هاى ژنتیک با روشQF-PCR  و یا FISH و یا MLPA می باشد.
توجه: چنانچه در آزمایش‌هاى ژنتیکی در جنین مارکرى یافت شد، در اولین فرصت باید والدین وى از نظر داشتن مارکر مذکور و علامت دار بودن مورد بررسی قرار گیرند.
اگر پدر و مادر هم آن مارکر را داشته باشند و سالم باشند، دلیلی برای سقط جنین وجود ندارد.

آدرس پزشکی قانونی استان البرز: کرج، عظیمیه، بالاتر از میدان طالقانی، جنب اداره دادگستری

آدرس سایت پزشکی قانونی استان البرز: al@lmo.ir

تلفن پزشکی قانونی استان البرز: 32520351-026