می 17, 2019

  آمینوسنتز

  می 17, 2019

  بررسی DNA آزاد جنینی خون مادر (NIPT)

  می 17, 2019

  آزمایش CVS

  می 17, 2019

  مشاوره ژنتیک

  می 17, 2019

  ناباروری در مردان

  می 17, 2019

  تشخیص پیش از تولد اختلالات کروموزومی

  می 17, 2019

  ترومبوفیلیا

  این بخش شامل برخی از کد کوتاه است که به پلاگین Timetable and Event Schedule نیاز دارد.

  [mp-timetable col=”4643,4644,4645,4646,4647″ events=”4638,4650,4651,4652″ event_categ=”306,308,309,310″ title=”1″ time=”1″ sub-title=”1″ row_height=”50″ font_size=”” increment=”1″ view=”tabs” label=”All Events” hide_label=”0″ hide_hrs=”0″ hide_empty_rows=”1″ group=”0″ disable_event_url=”0″ text_align=”center” text_align_vertical=”default” id=”” custom_class=”” responsive=”1″]

  Healthy Lifestyle

  دکمه بازگشت به بالا