Tag - آمنیوسنتز

آمنیوسنتز-2

آمنیوسنتز برای بیماران

آمنیوسنتز یک روش تشخیص پیش از تولد می باشد که طی آن مقدار کمی از مایع آمنیوتیک کشیده می شود و غالباً جهت بررسی اختلالات کروموزومی به آزمایشگاه ژنتیک ارسال می گردد. مایع آمنیوتیک مایعی است که جنین را احاطه کرده است و در خلال رشد جنین، سلولهایی از بدن وی جدا شده و به درون مایع آمنیون وارد می شود. با بررسی سلول های جنینی موجود در مایع آمنیوتیک که از همان ترکیب ژنتیکی جنین برخوردارند، تشخیص اختلالات ژنتیکی [...]

ادامه مطلب
آمینوسنتز-1

آمینوسنتز

آمنیوسنتز یک روش تشخیصی پیش از تولد است که طی آن مقدار کمی از مایع آمنیوتیک کشیده می‌شود و غالباً برای بررسی اختلالات کروموزومی به آزمایشگاه ژنتیک ارسال می گردد. اندیکاسیون‌ها 1) سن بالاتر از 35 سال مادر در زمان زایمان 2) سطح غیر طبیعی مارکرهای بیوشیمیایی در تست‌های غربالگری 3) وجود یافته‌های غیر طبیعی در سونوگرافی 4) خطر تولد نوزاد مبتلاء به بیماری‌های ژنتیکی قابل تشخیص نظیر تالاسمی، دیستروفی عضلانی    دوشن، فیبروز کیستیک و… 5) وجود سابقۀ نقص لولۀ عصبی در بارداری‌های قبلی 6) وجود سابقۀ اختلالات [...]

ادامه مطلب