Tag - باردارى

غربالگرى-های-حین-باردارى-1

غربالگرى های حین باردارى

غربالگرى های حین باردارى: غربالگرى سه ماهه اول باردارى غربالگرى سه ماهه دوم باردارى NIPT (غربالگرى باردارى به روش بررسی Cell Free Fetal DNA) غربالگرى ناقلی، روشی جدید برای پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از ازدواجهای خویشاوندی، پیش از اقدام به بارداری غربالگرى سه ماهه اول باردارى در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گیرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏ گیرد تا ریسک سندرم داون، تریزومى ١٨ و تریزومى ١٣ محاسبه شود. یکى از این اندازه‏ گیرى‏ ها با سونوگرافى [...]

ادامه مطلب