Tag - بیماری های مادرزادی

بیماری-های-مادرزادی-قلبی-1

بیماری های مادرزادی قلبی

بیماریهای مادرزادی قلب جزء اختلالات شایع مادرزادی وشــیوع آن ٨ مورد در هر هزار تولد زنده می باشد. شـیوع این بیمـاریها در جنین های سـقط شده به حدود ٢٠ مورد در هزار می رسد.اگرچه امروزه اکثر بیماریهای مادرزادی قلب قابل درمان می باشند، با اینحال این گروه از بیمارها هنوز مرگ و میر بالایی دارند. علل بیماریهای مادرزادی قلب: تشـکیل قلب و اغلب دستگاههای بدن انسان بین هفته دوم تا دهم بارداری اتفاق می افـتد. بیماریهای مادرزادی قلبی علل متعددی دارند [...]

ادامه مطلب