Tag - تالاسمی

تالاسمی-1

تالاسمی

تالاسمی یکی از شایعترین بیماری های ژنتیکی در ایران است و پراکندگی ژن بتا تالاسمی در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان بیش از سایر مناطق می باشد. بیماری تالاسمی با داشتن بیش از ٢٠٠ جهش ژنی، تظاهرات متفاوتی از حالت بدون علامت تا بسیار شدید ایجاد می کند. هر بیمار تالاسمی ماژور در طول زندگی متحمل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی ناشی از نیاز به تزریق مداوم خون ومراقبتهای پزشکی ویژه می شود. بار سنگین مشکلات [...]

ادامه مطلب