Tag - سیستیک فیبروزیس

سیستیک-فیبروزیس-1

سیستیک فیبروزیس

سیستیک فیبروزیس و یا CF یک بیماری ارثی در کودکان است که بواسطۀ نوع خاص وراثتش، غالباً در کودکان حاصل از ازدواجهای خویشاوندی دیده می شود؛ هر چند بصورت ناشایع در ازدواجهای غیر خویشاوند نیز بروز می کند. علت بروز علائم این بیماری اختلالاتی است که در ارگانهای ترشح کننده موکوس بوجود می آید. شایعترین عضو درگیر در این بیماری سیستم تنفسی است. درگیری سیستم تنفسی بصورت سرفه های اولیه خود را نشان می دهد، به مرور سرفه های [...]

ادامه مطلب