آموزش

برگزاری ورک شاپ های تخصصی در کنگره های متعدد زنان زایمان و نازایی
برگزاری کلاس های آمادگی جهت شرکت در آزمون دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی با نتایج درخشان
برگزاری ورک شاپ های دانش افزایی جهت پزشکان
برگزاری ورک شاپ های دانش افزایی جهت دانش آموختگان رشته مامایی
برگزاری جلسات دانش افزایی جهت زوج های جوان در شرف ازدواج و مادران باردار